Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Feladatod (horoszkóp szerint)

2008.06.01

Amiről most írok, alapvetően feltételezi a hitet a reinkarnációban, újjászületésben. A mindennapi életben jelentkező akadályok, nehézségek karmikus okra vezethetők vissza. Az újra és újra jelentkező, ismétlődő, megoldhatalannak tűnő élethelyzeteket a karmikus adósság hozza létre.Akkor tudunk csak kilépni a karmikus ciklusból, ha tanulással, szeretettel és pozitív tevékenységünkkel kiegyenlítjük azt. Ha nem ismerjük fel karmikus feladatainkat felhalmozódik karmikus adósságunk. Az ösztönös, vagy tudatos felismerés következtében megszüntethetjük karmikus adósságainkat. A karmikus adósság megszüntetése eltörli a karmát, és eltűnik az életből a karma visszahúzó ereje, nem jelentkezik többé az eddig gyakran ismétlődő probléma, vagy ha eddig megoldhatatlannak láttuk, most könnyedén túllépünk rajta. Amikor úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, mindig ugyanazt a hibát követjük el, mindig beleesünk ugyanabba a csapdába és nem találunk megoldást: érdemes megkeresnünk azokat a sztereotipiákat amelyek vélhetően negativan befolyásolják az életünk folyását, akadályoznak abban, hogy értékes, nekünk tetsző, tartalmas életet éljünk.


Bak

Bak felszálló Holdcsomó arra mutat rá, hogy türelmet, kitartást és önfegyelmet kell gyakorolnunk. Nem lehetünk gyerekesek, talán idő előtt meg kell komolyodnunk és minden cselekedetünkért felelőséget kell vállalnunk. A Baknak tudnia kell saját útját egyedül is járni, tudnia kell, hogy nem sokan követik, mert útja hosszú és rögös. A Bak keveset ad a népszerűségére és képes vágyairól is lemondani a cél érdekében. Nem lehet érzékeny, nem lehet sebezhető.

Vízöntő

A felszálló Holdcsomó a Vízöntőben a szakszerűség, az intuíció és a kreativitás fejlesztését várja el tőlünk. A Vízöntőnek meg kell szabadulnia a hiúságtól és   le kell vetnie minden szerepet.   Csak így lehet tárgyilagos és hiteles. Vizsgáznia kell emberszeretetből anélkül, hogy túl szorosra vonná az emberi kapcsolatait. Megfelelő szabadság szükségeltetik számára, melyet csak a mások szabadságjogának elismerésével nyerhet el. A Vizöntőtől az élet elvárja, hogy újítson, hogy jó megoldásokat találjon ki. A rebellió, a megbotránkoztatás azonban mindig túlzottan eltávolító hatással jár együtt. A Vízöntő nem vonulhat vissza tornya magasságába.

Halak

A Halak felszálló Holdcsomó feladata a spiritualitás területén van. Az önzetlen szeretet, a segítségnyújtás a rászorultaknak ellenszolgáltatás nélkül, az önkéntes szolgálat mind nehéz Halaknak való feladat. A Halak felszálló Holdcsomó idealizmust követel, amely nem lehet öncélú, nem lehet köd a szem előtt, nem lehet túlzott romantika, hanem valódi, magasabb rendű ideálokat kell követnie. A Halak felszálló Holdcsomóval az embernek sokat kell saját lelkével foglalkoznia, hogy foglalkozhasson a másokéval.

Kos

Előző életeid során voltál keresztes lovag, felfedező és a gyengébbek védelmezője is. A Kos Hold életeit háborúk, balesetek és vérontás kísérik. Meg kell tanulnod elkerülni a veszélyes helyzeteket, és azt is, hogyan lehet visszavonulni és így megérni a másnapot, hogy tovább „harcolhass”. Karmikus örökséged a krónikus türelmetlenségről, önzésről, valamint arról a késztetésről szól, hogy képes legyél különbséget tenni a határozottság és az agresszió között. Valószínű, hogy a múltban gyakran arrogáns és túlságosan magadba forduló voltál.

Bika

A Bika jegy az ideális gazdálkodó. A született hoz magával bizonyos saját és örökölt készletet, amellyel a karmikus feladat megoldása közben helyesen kell gazdálkodnia. Csak saját készletet, képességet és tehetséget vehet igénybe lelki fejlődésének útján. Az idegen készletek átvétele, alkalmazása határozottan visszaüthet. A Bika az Én oldalon van a horoszkópban. A Bikának saját készleteit kell növelnie, megőriznie és még véletlenül sem szabad a máséhoz nyúlni. A másé a szemben álló Skorpió jegyben van, a Bika bizonyos értelemben vett árnyában.  A nem saját külső és belső értékek használata beindítja a Skorpiót és keserűen megtaníthatja a Bikát komoly veszteségek árán erre. Amikor saját készletről beszélünk, természetesen nemcsak az anyagi értékeket értjük alatta, hanem a tehetséget és a képességeket is. Ha a Bika felszálló Holdcsomóval saját erőből sikeresen növeljük külső és belső értékeinket, akkor a jól gazdálkodó Bika biztonságban érzi magát.

Ikrek

Az Ikrek a kommunikátor, a közvetítő. Az Ikrekben álló felszálló Holdcsomó jelzi, hogy a karmikus feladat a külső kapcsolatok, a komunikáció ápolásában áll. Az Ikrek nem tarthat meg magának semmit. Amit kap, azt tovább kell adnia, meg kell osztania. Ekkor érvényesül az energiaáramlás. A folyamatos adni-kapni ritmusnak nem szabad megszakadnia.   Az Ikrek azonban nem adhatja mindenhova energiáit, csak oda, ahol azt kérik tőle, ahol arra szükség van. A világgal való állandó kapcsolat az Ikrek éltető eleme. Természetesen az Ikreknek arra is szüksége van, hogy az átadott energiákból vissza is kapjon a környezet felöl. Az Ikrek felszálló Holdcsomóval nem lehet a világtól elzárkózni, hanem állandóan ébren kell tartani az érdeklődést a külvilág iránt. Az Ikreknek tanulnia, tapasztalnia kell.Életük során meg kell tanulniuk saját érzelmeiket kezelni, a mások érzéseit pedig közel engedni magukhoz, mert az érzelmek világával sokszor nem tudnak mit kezdeni, hiszen az emocionális világot nehéz racionálisan megmagyarázni!

Rák

A Rák jegyében álló felszálló Holdcsomóval a karmikus feladat a másokhoz való viszony, a hozzátartozás, a családi kapcsolatok és hagyományok ápolása. Ezen kívül a kollektívhez való kötődés is feladat. A Rák felszálló Holdcsomó nem tud egyedül lenni, de felül kell kerekedjen az érzelmi kötődéstől, a visszautasítástól és a megszégyenüléstől való félelmén. Csak így találja meg a hőn áhított szeretetet.

Oroszlán

Itt a felszálló Holdcsomó a karmikus feladatot az igazi autoritásban, önállóságban és a presztízs megszerzésében és megtartásában hozza. Mindezt természetesen jó értelemben és nem harccal, hiúsággal és önimádattal. Az Oroszlán az őt csodáló alattvalókban látja tükrözve nagyságát. A helyes út a gyengébbek segítése, felkarolása, az tündöklés helyett a kiérdemelt pozícióban van. A hiúság nagy csapda, egyfajta naivitás, amellyel a személyiség nem vezető, hanem vezetett lehet. Az Oroszlán felszálló Holdcsomóval meg kell ismerni a saját határokat a képességekben és a lehetőségekben.

Szűz

A felszálló Holdcsomóval a Szűzben a karmikus feladat a felmerülő feladatok elvégzéséhez való azonnali hozzálátás, a szorgalom.   Ebben a jegyben nem lehet arra várni, hogy a munkát majd más végzi el helyettünk. A szolgálatkészség, a munka örömmel való végzése úgy a Szűz felszálló Holdcsomó tulajdonosának, mint a környezetének igen sok előnyt hoz.   A rászorulók segítése, a jótétemény a Szűz legszebb feladata. Azonban nem mindegy, hogy önként és boldogan teszünk-e vagy félelemből, függőségből. A Szűz feladata, hogy a saját igényeit is vegye   figyelembe és hamis önfeláldozásból (hálát, viszonzást váró tettek) ne csússzon vissza az árnyékába

Mérleg

A felszálló Holdcsomó a Mérleg jegyében arra figyelmeztet erre az életre, hogy nyissunk mások felé, legyünk barátságosak, békítsünk ki ellenfeleket, teremtsünk harmóniát. Ügyelni kell közben arra, hogy a kompromisszum készséget ne vigyük túlzásba. A harmónia kedvéért sem szabad megszépíteni a valóságot. A Mérleg jegyében a művészetek, az esztétika iránt is érdeklődni kell. A Mérlegnek azonban ügyelnie kell arra, hogy a tetszésvágy, a megfelelni akarás nem a szemben lévő Kos árnyából táplálkozzon, azaz ne a minden áron legszebb, legjobb és első akarjon lenni.

Skorpió

A felszálló Holdcsomó a Skorpióban azt a feladatot hozza, hogy folyamatosan megújuljunk, kis halálok és újjászületések folyamatában. Ez egy folyamatos átalakulást, önrevíziót jelent, amelynek alá kell vetni magunkat. A Skorpió víz nem állóvíz, hogy tiszta maradjon, mindig mozgásban kell lennie. A Skorpiónak mások szolgálatára, nagy felelőséggel kell élnie, miközben az egyéni érdekeket a magasabb érdekek fölé kell helyezni. A Skorpió Holdcsomónak azt is meg kell tanulnia, hogy másoknak ugyanannyi joguk van, mint neki.. A másoknak megmutatott helyes út, Skorpió fáradozása a saját jótétemény érzetében nyeri el jutalmát.

Nyilas

A Nyilas felszálló holdcsomó azt a feladatot jelzi, hogy okosan használjuk erőnket a cél érdekében, alakítsuk ki saját filozófiánkat és járjuk saját utunkat. A szellemi autonómia elérése és a mások véleményétől való függetlenedés a fő cél. Nyilas felszálló Holdcsomóval azonban a saját útért, a saját filozófiáért felelőséget is kell vállalni.